Komerčná vzduchotechnika Nuaire

Nuaire ponúka veľký výber produktov v kategórii komerčná vzduchotechnika. Naša vzduchotechnika je prispôsobiteľná požiadavkám zákazníka, či už ide o výber funkcií, alebo o presnú veľkosť produktu, tak aby boli splnené kritéria projektu. V prvom štádiu sa snažime zistiť čo najviac informácii, ktoré konzultujeme so zákazníkom. Na základe zistených informácii navrhneme konkrétny produkt z katalógu, prípadne nadizajnujeme jednotku, čím ju prispôsobíme projektu. Táto fáza je dôloežitá najme pri projektoch, kedy je priestor na osadenie vetracej jednotky limitovaný inými faktormi, či už ide o zmenšený maipulačný priestor na streche, alebo koridor výhľadu v historických častiach miest. Pre prípadné poruchy vetracieho systému, držíme náhradné diely na sklade, takže nieje potrebné jednotku v prípade poruchy odmontovať. Pre úplne nové projekty budov, ktorých výstavba ešte nezačala, máme k dispozícii 3D modely naších produktov pre BIM zakreslenie do programu Revit.

Komerčná vzduchotechnika

Axiálne ventilátory