Dodávka axiálnych ventilácii do výbušného priestoru

Projekt známy ako „Goliat“, sa nachádza v oblasti za polárnym kruhom a je známi, extrémnymi klimatickými podmienkami. Požiadavky na axiálne ventilácie pre tento projekt boli veľmi špecifické vďaka drsnému vonkajšiemu prostrediu a nebezpečenstvu, ktoré vzniká pri tažbe ropy a plynu.
Goliat sa nachádza v Barentsovom mori, vo vodách s hĺbkou 400 metrov, kde sa nachádzajú viaceré náleziská ropy a zemného plynu.
Pre tento projekt sme zabezpečili ATEX certifikované ventilácie špeciálne navrhnuté pre použitie na ropnej plošine.