vzt nuaire

Budova Carlton House Terrace v Londýne, bola postavená v roku 1821. Projekt si vyžadoval dokonalé vetranie s jednoduchou inštaláciou s umiestnením na strechu budovy, kde nieje takmer žiaden manipulačný priestor.
V budova Kráľovskej Akadémie Inžinierstva sa nachádza 150 sedadlová prednášková sála, funkčné priestory a moderné konferenčné miestnosti.
Bolo nevyhnutné aby sa nová VZT Nuaire, zmestila do vyhradeného priestrou na streche.
Vzhľadom na to, že budova zasahuje do koridoru výhľadu na budovu Britského Parlamentu a tak isto je v chránenej zóne výhľadu zo St.James’s Parku, bola nutnosť prispôsobiť celkovú veľkosť a hlavne výšku VZT Nuaire jednotky špecifickým kritériam.
NUAIRE dodával tak isto vetracie jednotky do kuchyňe v budove, kde boli použité odsávacie ventilátory certifikované pre 80°C, odsávacie jednotky pre toalety a EcoSmart LCD displej pre jednoduché a intuitívne ovládanie vetracích jednotiek.